scoops

สายพันธุ์

ปลาอโรวาน่า เขียว

สายพันธ์สีเขียว ปลาอโรวาน่า เขียว

ชื่อทางวิทยาศาตร์ Scleropages formosus (M?ller and Schlegel, 1844) ? (ชื่อวิทย์เหมือนกับทองมาเลย์)
ชื่อทางการค้า Green arowana, Asian bonytongue

ในประเทศไทยมีหลักฐานพบปลามังกรสายพันธ์สีเขียวนี้ในประเทศครับ ข้อมูลผู้พบเห็นปลามังกรเขียวคนแรกคือลูกเสือซึ่งไปพบปลาชนิดนี้ทางภาคใต้ และได้ส่งปลาชนิดนี้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นปลาอะไรกันแน่ โดยปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านตาผมไปนานแล้ว แต่จะพยายามหาข้อมูลเรื่องนี้มาให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ
ปลามังกรเขียวนี้ คนไทยทั่วไปเรียกว่า ปลาตะพัด มีขนาดลำตัวใหญ่ลักษณะของเกล็ดมีสีเทาอมเขียว สีตะกั่ว เกล็ดด้าน บริเวณแผ่นหลังมีสีเทา หรือน้ำตาลอมเขียว จุดเด่นสำคัญของการสังเกตถึงสายพันธ์ปลามังกรเขียวที่แท้นั้นปลาจะมีลักษณะหางแดงอมดำ ครีบมีสีเข้ม

ปัจจุบันปลาในธรรมชาติและในฟาร์มเลี้ยงต่างๆได้การผสมพันธ์ข้ามสายพันธ์ระหว่างปลามังกรด้วยกันหรือมีการเพาะพันธ์และพัฒนาสายพันธ์ปลาอย่างมากมายทำให้เกิดสายพันธ์ใหม่ๆขึ้นมา โดยทั้งนี้ลักษณะของปลาครอกเดียวกันอาจไม่เหมือนกันทั้งหมด เช่น หนึ่งส่วนสามได้ตามพ่อพันธ์ อีกหนึ่งส่วนสามได้ตามแม่พันธ์ กลุ่มสามหนึ่งส่วนสามได้ลักษณะของทั้งพ่อพันธ์และแม่พันธ์เป็นต้น

อีกทั้งการตั้งชื่อทางการค้าของฟาร์มต่างๆนั้นมาอย่างมากมายเช่น ปลาทองมาเลย์ที่ผสมพันธ์กับปลาแดงนั้นอาจมีชื่อเรียกหลายชื่อในหลายฟาร์ม ฯลฯ เพราะฉะนั้นจึงขอเอาเฉพาะสายพันธ์หลักเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางการแบ่งสายพันธ์ต่อไปครับ

อ่าน 43202 ครั้ง