scoops

โรคและการรักษา

เชื้อรา (Fungul Desease)

เชื้อรา (Fungul Desease)

เชื้อรามีอยู่ในทุกที่บนโลกนี้ครับ ไม่ว่าจะบนอากาศในน้ำในดินมีทุกที่ เชื้อรามีทั้งคุณและโทษเหมือนกับแบคทีเรียนะครับ ทั้งย่อยสลายของเสียของเสียที่อยู่บนโลกนี้ ประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ สัตว์ หรือแม้กระทั่งพืชเอง แต่ว่าเมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอแล้ว เราเองก็หนีไม่พ้นที่จะถูกสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเข้ามาทำอันตรายครับ

ในธรรมชาติส่วนมักจะสร้างความสมดุลกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่เชื้อเหล่านี้ แม้เชื้อใดอ่อนแอ ก็มักจะมีเชื้ออีกตัวแข็งแรงขึ้นมาครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อแบคทีเรียมีน้อยอ่อนแอ เชื้อรามันก็มักจะแข็งแรง ก่อให้เกิดโรคได้เกิดจากเชื้อราหลายสกุลด้วยกัน เช่นAphanomyces, Achlya ,Saprolegnia sp. เป็นต้น เชื้อราส่วนใหญ่มีชีวิตได้ตั้งแต่ 0 องศา จนถึง 35 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ (optimum temperature) คือ 20 -30 ํC และเจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นกรด pH = 6

อาการ

ในปลาก็เช่นเดียวกัน เชื้อราสามารถทำให้เกิดโรคได้ ลักษณะที่มองได้ชัดก็คือ บริเวณที่ติดเชื้อมีลักษณะเหมือนปุยนุ่นสีขาวและมักจะลามอย่างรวดเร็วไปยังบริเวณที่มีแผล


สาเหตุ
ตู้มีความชื้นสูง มักเกิดในตู้ปลาที่มีฝาปิดทึบ ห้องทึบชื้นอากาศไม่ระบาย ถ่ายเทไม่สะดวก เหมาะสมสำหรับเป็นที่แพร่พันธ์ของเชื้อรา
อุณหภูมิต่ำ และมีความอับชื้น


การรักษา
1.ดูแลเรื่องความสะอาดของตู้ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2.คุมอุณหภูมิที่ 30-31 องศาเซลเซียส ตลอดการรักษา หากสูงกว่านี้ เมื่อผสมกับฟอร์มาลินแล้วจะทำให้เกิดเป็นพิษได้
3.ปลามีอาการติดเชื้อ ใช้ฟอร์มาลินหรือฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณ 20 cc ต่อ น้ำ 1000 ลิตรก่อนใส่ในตู้ผสมน้ำสะอาดจำนวนหนึ่งเพื่อลดความเข้มข้นก่อนผสมลงในตู้ จำนวนทั้งหมด 7 วัน ก่อนใส่ฟอร์มาลินควรเปลี่ยนน้ำใหม่ 15 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง และส่วนหนึ่งเช็คบริเวณฝาตู้หรือที่อับชื้น
4.เพิ่มอ๊อคซิเจนในตู้ เพราะฟอร์มาลินหรือฟอร์มัลดีไฮด์ จะไปจับตัวกับน้ำทำให้ออกซิเจนในน้ำน้อยลง
5.กรณีนี้เป็นการทำลายเชื้อโรคทุกอย่างในระบบกรอง,จุลินทรีย์ชนิดดีรวมถึงแบคทีเรียทั้งหมด
6.การเลือกซื้อฟอร์มาลิน ควรเลือกซื้อภาชนะขวดแก้วที่ใหม่ใสไม่มีตะกอน หลีกเลี่ยงการสัมผัสและสูดดมกลิ่น

อ่าน 9138 ครั้ง