scoops

โรคและการรักษา

เกล็ดกร่อน

เกล็ดกร่อน

ปลามังกรนั้นจุดเด่นนอกจากเรื่องของท่าทางการว่ายที่สวยงามแล้วนั้น เกล็ดที่เงาสวยงาม ดุจทองคำ ก็มีส่วนเสริมความสวยงามของปลาชนิดนี้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อใดที่หากปลาไม่สบายสุขภาพไม่ดี ทำให้เกล็ดมีรูปร่างผิดปกติ บริเวณปลายเกล็ดเหมือนกร่อนไม่เนียนเรียบเหมือนเดิมแล้ว สันนิษฐานว่าปลาของท่านกำลังประสบปัญหาโรคเกล็ดกร่อนครับ

าการ
ขอบปลายเกล็ด ขรุขระ แหว่งไม่โค้งเรียบเหมือนปกติ อาจเป็นเพียง 1-2 เกล็ด หรือ มีจำนวนมาก ระยะแรกอาจเป็นไม่มากนักแต่เมื่อลุกลามเข้าไปจะดูเหมือนเกล็ดมีขนาดเล็กลง หากไม่รักษาตั้งแต่เริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะลุกลามเข้าไปในเนื้อเกล็ดเพิ่มขึ้นและเกล็ดจะกร่อนทั้งหมด


สาเหตุ
เกล็ดติดเชื้อทั้งกลุ่มปรสิตหรือกลุ่มแบคทีเรียในน้ำที่ใช้เลี้ยง
ปลาขาดวิตามิน อันเนื่องมาจากขาดอาหาร ทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติ
คุณภาพน้ำ ระบบกรองไม่ดี หมักหมมเป็นเวลานาน
เลี้ยงในน้ำมี pH 8-9 ขึ้นไป เป็นเวลานาน

การรักษา
1.ดูแลเรื่องความสะอาดของตู้ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2.คุมอุณหภูมิที่ 30-31 องศาเซลเซียส ตลอดการรักษา
3.ในระยะแรกอาจใช้ UV เปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เพื่อให้ได้ผลดีควรคำนวณโดยใช้ปั๊มน้ำอัตราการไหลเวียนเท่ากับปริมาณน้ำในตู้ต่อชั่วโมง เช่นตู้ขนาด 900 ลิตร ก็เลือกใช้ปั๊มขนาด 900 ลิตร ต่อชั่วโมงต่อกับกระบอก UV เป็นต้น (ดูอัตราการเลือกและวิธีใช้ UV ที่หัวข้ออุปกรณ์การเลี้ยง)
4.หากปลามีอาการติดเชื้อลุกลามมากขึ้น ใช้ฟอร์มาลินหรือฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณ 20 cc ต่อ น้ำ 1000 ลิตรก่อนใส่ในตู้ผสมน้ำสะอาดจำนวนหนึ่งเพื่อลดความเข้มข้นก่อนผสมลงในตู้ จำนวนทั้งหมด 7 วัน(วันละ 20 cc ต่อน้ำ 1000 ลิตร) ก่อนใส่ฟอร์มาลินควรเปลี่ยนน้ำใหม่ 15 เปอร์ทุกครั้ง และส่วนหนึ่งเช็คบริเวณฝาตู้หรือบริเวณที่อับชื้น
หรือใช้ยาปฎิชีวนะซัลฟาไตรเมทโทรพริม 0.2 ppm หรือ 2 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1000 ลิตร ใส่ยาวันเว้นวันจำนวน 3 รอบ ก่อนใส่ยาควรเปลี่ยนน้ำในตู้เลี้ยงเสมอ
เพิ่มอ๊อคซิเจนในตู้ เพราะฟอร์มาลินหรือฟอร์มัลดีไฮด์ จะไปจับตัวกับน้ำทำให้อ๊อคซิเจนในน้ำน้อยลง
5.กรณีใช้ฟอร์มาลินนี้เป็นการทำลายเชื้อโรคทุกอย่างในระบบกรอง,จุลินทรีย์ชนิดดีรวมถึงแบคทีเรียทั้งหมด
6.การเลือกซื้อฟอร์มาลินหรือฟอร์มัลดีไฮด์ ควรเลือกซื้อภาชนะขวดแก้วที่ใหม่ใสไม่มีตะกอน หลีกเลี่ยงการสัมผัสและสูดดมกลิ่น
7.เมื่อทำตามขั้นตอนที่ผ่านมาเกล็ดจะหยุดการลามของโรคเกล็ดกร่อนได้ แต่ผู้เลี้ยงควรสังเกตว่าเนื้อเกล็ดมีการซ่อมสร้างใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ ในระยะหนึ่งแล้วเกล็ดไม่สามารถซ่อมตัวเองได้ แนะนำให้ถอดเกล็ดที่ผิดรูปออกครับ (ดูเรื่องการวางยา(1) และ การถอดเกล็ด(3) หัวข้อศัลยกรรม)

อ่าน 23587 ครั้ง