scoops

โรคและการรักษา

จุดขาว

จุดขาว


เป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่เกิดกับปลาสวยงามทั่วไปครับ ลักษณะของปลาที่ติดโรคชนิดนี้จะมีจุดสีขาวขุ่นเหมือนข้าวสุกขนาดเท่าหัวหมุด กระจายอยู่ทั่วลำตัว ตามครีบ ใบหางเป็นต้น ปรสิต โปโตซัวที่ทำให้เกิดโรคชนิดนี้ชื่อว่า Icthyopthirius multifiliis หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า อิ๊ก นั่นเองครับ พวกนี้เมื่อมันโตเต็มที่มันจะตกลงจากตัวปลาไปยังพื้นตู้ และสร้างเกราะหุ้มตัวเพื่อสร้างตัวอ่อน เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะแตกตัวออกมาไปเกาะตามผิวหนังและลำตัวปลาต่อไป


อาการ
เราสามารถสังเกตอาการปลาได้ง่ายครับ ลักษณะของปลาที่ติดโรคชนิดนี้จะมีจุดสีขาวขุ่นเหมือนข้าวสุกขนาดเท่าหัวหมุด กระจายอยู่ทั่วลำตัว ตามครีบ ใบหางเป็นต้น

สาเหตุ
เกิดจากการติดเชื้อ โปโตซัวที่ทำให้เกิดโรคชนิดนี้ชื่อว่า Icthyopthirius multifiliis

การรักษา
1.ย้ายปลาป่วยออกจากตู้ แยกรักษา
2.ปรับอุณหภูมิของน้ำ 30 องศาเซนเซียส
3.เปลี่ยนน้ำในตู้ปลาก่อนแล้วจึงใช้ฟอร์มาลิน20-25 cc ต่อน้ำ 1000 ลิตร (ดูการคำนวณการใช้ฟอร์มาลินในหัวข้อการคำนวณ) สำหรับการรักษานั้นให้เปลี่ยนน้ำทุกวันและใส่ฟอร์มาลินจำนวนเท่าเดิม วันเว้นวัน จนปลามีอาการดีขึ้น (ไม่ควรเกิน 7-10 วัน)
4.เนื่องจากการใช้ฟอร์มาลินจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง ผู้เลี้ยงจึงควรเพิ่มหัวทรายในน้ำให้มากขึ้นกว่าปกติ

อ่าน 11047 ครั้ง