scoops

โรคและการรักษา

เห็บ Argulus sp. และ หนอนสมอ (Anchor worm)

เห็บ Argulus sp. และ หนอนสมอ (Anchor worm)


หลายครั้งที่ผู้เลี้ยงนำอาหารหรือเหยื่อเป็นให้ปับปลาทันที โดยไม่ไดผ่านการทำความสะอาดเหยื่อ หรือ ฆ่าเชื้อโรคก่อน ทำให้เหยื่อเป็นซึ่งเป็นพาหะนำปรสิตเหล่านี้มาติดยังปลามังกรได้


อาการ
มีเห็บหรือหนอนสมอเกาะบริเวณลำตัวปลา ปลามีอาการว่ายผิดปกติกระสับกระส่ายไปมา ปลาจะมีอาการเบื่ออาหาร กินน้อยลง บริเวณที่ปรสิตเกาะอยู่จะบวมแดงมีรอยจ้ำเลือด ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีการอักเสบร่วมด้วย


การรักษา

1.ก่อนให้เหยื่อหรืออาหาร ควรทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อเสียก่อน อ่านวิธีการทำความสะอาด การเก็บรักษาเหยื่อได้ที่ แนวทางการเลี้ยง (1) พื้นฐาน ข้อ (5)
2.ใช้ฟอร์มาลินหรือฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณ 20 cc ต่อ น้ำ 1000 ลิตรก่อนใส่ในตู้ผสมน้ำสะอาดจำนวนหนึ่งเพื่อลดความเข้มข้นก่อนผสมลงในตู้ จำนวนทั้งหมด3 สัปดาห์/สัปดาห์ละ 3 วัน(วันเว้นวัน) ก่อนใส่ฟอร์มาลินควรเปลี่ยนน้ำใหม่ 15 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง
3.เพิ่มออกซิเจนในตู้ เพราะฟอร์มาลินหรือฟอร์มัลดีไฮด์ จะไปจับตัวกับน้ำทำให้ออกซิเจนในน้ำน้อยลง
(ขอขอบคุณพี่ปิติ๙๙ ที่เอื้อเฟื้อภาพหนอนสมอครับ)

กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้

http://www.arohouse.com/wbs/?action=view&id=000001446

อ่าน 17200 ครั้ง