scoops

โรคและการรักษา

ริดสีดวงในปลามังกร

ริดสีดวงในปลามังกร

เมื่อปลากินอาหารย่อมต้องมีการถ่ายกากอาหารออกมา แต่บางครั้งอาหารย่อยไม่หมดหรือย่อยยากก็โดนขับถ่ายออกมาก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุให้เกิดอาการหรือโรคดสีดวงทวาร

อาการ

บริเวณทวารของปลามีลักษณะเป็นไตโปนแข็งยื่นออกมาจากตำแหน่งปกติ สังเกตได้ชัดเจน ปลาจะขับถ่ายลำบาก บางตัวอาจไม่กินอาหาร


สาเหตุ


มาจากการระบบการย่อยอาหารทำงานไม่ปกติ ทำให้อาหารประเภทที่ย่อยยากไม่สามารถย่อยได้อย่างปกติ กากที่เหลือมีชิ้นใหญ่ทำให้ไปคาที่บริเวณปลายทวาร

ความผิดปกติของปลาตัวนั้นต่ออาหารชนิดต่างๆ เช่นปลาตัวนี้เมื่อทานจิ้งหรีดก็เกิดอาการริดสีดวง ทั้งที่เมื่อให้อาหารประเภทอื่นก็ไม่เกิดอาการนี้เป็นต้น


การรักษา
1.งดอาหาร ดูอาการต่อเนื่องซึ่งควรจะดีขึ้นใน 2-3 วัน ก้อนแข็งที่เป็นไตควรจะยุบหรือมีขนาดเล็กลง
2.หยุดให้อาหารชนิดที่ทำให้เกิดอาการริดสีดวง หรือให้เพียงปริมาณน้อย เปลี่ยนให้อาหารที่ย่อยง่าย เหมาะกับตัวปลา
3.ใส่เกลือที่ 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณน้ำ 1 ลิตร ดูเพิ่มเติมในหัวข้อการคำนวณ

อ่าน 7803 ครั้ง