scoops

โรคและการรักษา

หนวดปลาเป็นตุ่ม (หนวดปลาหมึก),ริมฝีปากปลาหนา (ปากคาบแก้ว)

หนวดปลาเป็นตุ่ม (หนวดปลาหมึก),ริมฝีปากปลาหนา (ปากคาบแก้ว)

อาการหนวดปลาหมึกและปากคาบแก้วนั้น เป็นโรคที่ทำให้ปลาขาดความสวยงามลงไป ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพปลาเท่าใดนัก ลักษณะก็คือหนวดหรือปลายหนวดมีลักษณะบิดงอมีตุ่มขึ้นโดยรอบ มองดูไม่ตรงเรียบเนียนสวย ส่วนอาการปากคาบแก้วมักเห็นก้อนแข็งเป็นไตอยู่บริเวณริมฝีปากล่าง
อาการ
อาการหนวดปลาหมึกจะเห็นอาการชัดเจน หนวดมีลักษณะคดไม่ตรง มักเห็นตุ่มขึ้นบริเวณรอบหนวด ตั้งแต่โคนจนถึงปลายหนวด
อาการปากคาบแก้ว ริมฝีปากโดยเฉพาะริมฝีปากล่างแข็งนูนหนาขึ้นมาชัดเจน

สาเหตุ

อาการทั้งสองชนิดเกิดจากการที่ปลามักที่จะเอาหนวดและปากถูตู้อยู่บ่อยครั้ง หากผนังตู้กระจกสะอาดก็คงไม่มีปัญหาครับ แต่เมื่อผนังตู้สกปรกเมื่อใด ก็จะทำให้ปลาติดเอาเชื้อโรคที่ปลายหนวด ส่วนปลาที่เอาปากถูผนังบ่อยๆก็จะทำให้ริมฝีปากปลาแข็งหนาหยาบมากขึ้น


การรักษา
1.หมั่นรักษาความสะอาดของผนังตู้ อยู่เสมอ
2.หากปลามีนิสัยชอบเอาปากหรือหนวดถูกับผนังตู้ ให้นำเอาหัวพ่นน้ำ (power head) ไปติดเพื่อกันไม่ให้ปลาเอาหนวดหรือปากไปถูบริเวณนั้น
หรืออาจใช้แปรงขัดตู้ไปรบกวนตัวปลาในขณะที่ปลาเอาปากหรือหนวดถูผนังตู้เพื่อให้ปลารู้ว่าถูกรบกวนเมื่อทำแบบนี้
3.รักษาความสะอาดของน้ำและระบบกรองอย่างสม่ำเสมอ
4.ให้อาหารเป็นเวลา

อ่าน 8860 ครั้ง