scoops

โรคและการรักษา

ปลาเครียด

ปลาเครียด

ในบางครั้งสาเหตุของปลาที่ป่วยนั้นกลับไม่ใช่เรื่องของเชื้อโรค แต่กลับเป็นเรื่องของปลาเครียด ปลาเครียดเป็นด้วยหรือ ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายท่านเลยทีเดียว ต้องเรียนว่าสัตว์ทุกชนิดเขามีความเครียดครับ แมวก็มี หมาก็เป็น และปัจจุบันในต่างประเทศถึงกับมีนักจิตวิทยาของสุนัขเลยนะครับ แต่สัตว์พวกนี้คงไม่ได้เครียดเรื่องเศรษฐกิจเหมือนอย่างคนเราเป็นแน่ครับ ถ้าอย่างนั้นเจ้าพวกปลาเหล่านั้นมีสาเหตุเครียดจากอะไรได้บ้าง คำตอบก็คือมีด้วยกันหลายสาเหตุครับ โดยภาพรวมมาจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาหาร และการเลี้ยงดู ยกตัวอย่างง่ายๆครับเรื่องปลาถ้าหากปลาถูกเลี้ยงอยู่ในบริเวณที่มีคนพลุ่นพล่านปลาก็อาจมีความเครียดแสดงให้เห็นเช่น ไม่กินอาหาร ไม่ว่ายน้ำเหมือนปกติ ซ้ำร้ายเครียดมากร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายครับ เรื่องนี้คงต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของปลาครับ

อาการ
ปลาสามารถแสดงพฤติกรรมอาการได้หลายอย่างเช่น หยุดกินไปเสียเฉยๆ ,จอดไม่ว่าย หรือว่ายเร็วแบบไม่มีทิศทางตามปกติอย่างที่เป็น ,หวาดระแวง ตื่นกลัวเป็นต้น
แสดงออกตามกายภาพตัวปลา เช่น หน้าแก่หน้ายับ ไม่เนียน ขับเมือกบ่อย ในปลาแดงมีอาการสีซีดลงกว่าปกติมาก ปลายครีบอกมีสีแดง แต่ก้านครีบกลับมีสีขาว เป็นต้น

สาเหตุ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปฉับพลัน หรือถูกเลี้ยงสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เหมาะสม หรือถูกรบกวนจากภายนอกจนปลาไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
การเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม เช่น ตู้ปลาเล็ก มีปัญหาเรื่องน้ำ การให้อาหารมากหรือน้อย เลี้ยงปลาจำนวนมากมากในตู้เล็กไม่เหมาะสม แท็งก์เมทหรือปลาร่วมตู้มีขนาดใหญ่และดุร้ายแย่งอาหาร ฯลฯ
คุณภาพน้ำไม่เหมาะสม ออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้อยเกินไป อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงมากในระยะเวลาสั้นๆ
มีสารพิษหรือโลหะหนักสะสมมากหรือเกิดแอมโมเนีย ไนเตรท์(Nitrite), ไนเตรท(Nitrate) ฯลฯ ในน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา

การรักษา
1.ค้นหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปลา เช่นเกิดจากการที่มีสิ่งเร้าต่อปลาเช่นปลาบางตัวไม่ชอบคนเดินพลุ่นพล่านผ่านหน้าตู้ อาจต้องย้ายตำแหน่งวางตู้ หรือปิดตู้ด้านที่มีสิ่งเร้า
2.ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ ระบบกรอง pH ปรับปรุงให้มีคุณภาพเหมาะสม
3.ปลาบางตัวอาจไม่ชอบตู้เล็ก เลยพาลกินไม่ดี แต่เมื่อได้อยู่ตู้ใหญ่กลับร่าเริงกินได้ดีมากขึ้น
บางตัวอยู่ในตู้ขนาดใหญ่ 120*30*30 นิ้วมีอาการจอด พอมาอยู่ตู้ขนาด 60*30*24 นิ้ว ปลาไม่จอดและมีอาการร่าเริงมากขึ้น
4.เลือกแท็งก์เมทที่เอื้อเฟื้อกัน ไม่เลี้ยงปลาที่ดุร้ายหรือมีขนาดใหญ่มากกว่าตัวปลามังกรในตู้เดียวกัน หรือไม่เลี้ยงปลาจำนวนมากในตู้ซึ่งเป็นภาระแก่ระบบกรอง และอาจสร้างความเครียดให้กับปลาได้
5.งดเลี้ยงปลาในตู้ที่มีความหนาแน่นจำนวนมาก

อ่าน 36030 ครั้ง