scoops

โรคและการรักษา

โรคขาดวิตามิน

โรคขาดวิตามิน

ส่วนใหญ่แล้วในธรรมชาติปลามังกรมักได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเนื่องจากอาหารที่หลากหลายประเภท แต่เมื่อนำมาเลี้ยงนั้น อาหารที่ปลาได้รับอาจไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ระบบการทำงานของปลาไม่ปกติ ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงควรให้อาหารที่หลากหลายชนิดไม่ซ้ำกันเป็นเวลานาน  หรือควรเสริมวิตามินให้กับปลาโดยวิธีคลุกเข้ากับอาหารเป็นต้น

การทำงานระบบย่อยอาหารและระบบประสาท ทำให้การเจริญโตเติบลดลง เนื่องจากขาดวิตามิน A

ภูมิต้านทานโรคของปลาลดลง ปลาป่วยบ่อย เนื่องจากขาดวิตามิน B1 หรือ B รวม

ปลาไม่กินอาหาร หรือไม่เจริญอาหาร บางตัวมีอาการหนวดกุด เป็นแผลตามเกล็ด เนื่องจากขาดวิตามิน C

อ่าน 8201 ครั้ง