scoops

โรคและการรักษา

ปลาขาดการดูแล

ปลาขาดการดูแล

ส่วนใหญ่ปลามังกรมักได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของเป็นอย่างดีครับ ได้รับอาหารที่สมบูรณ์ได้ว่ายน้ำในตู้ใหญ่ มีคนชื่นชมไม่ได้ขาด ในทางกลับกันผมมักไม่ค่อยได้เห็นปลามังกรที่ผอมเท่าใดนัก แต่ก็มีหลายท่านที่ไม่พร้อมไม่มีเวลาหรือขาดการเอาใจใส่กับปลา หรือจะด้วยเหตุใดก็ตามทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ผอมและเครียดลง

อาการ
ปลามีลักษณะทางกายภาพที่ผอม หัวโต ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง บางรายเลี้ยงไม่ให้อาหารปลาก็จะมีลักษณะตัวเล็ก หัวโต ตาโต ตัวแกรน
รายที่ไม่ได้ดูแลเรื่องน้ำ กรองหมักหมม ก็มักจะตามมาด้วยการติดเชื้อเสมอ
ปลาเครียด ระแวง แสดงออกทางด้านพฤติกรรมต่างๆ

สาเหตุ
ขาดการดูแลเอาใจใส่
ขาดอาหารเป็นระยะเวลานาน
สภาพแวดล้อมการเลี้ยงไม่เหมาะสม

การรักษา
1.ในช่วงแรกปลามักจะไม่รับอาหารใดๆทั้งสิ้น จึงควรกระตุ้นให้ปลาอยากกินอาหาร โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น หากถูกเลี้ยงมาในตู้เล็กควรเปลี่ยนตู้ให้ใหญ่ขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของระบบน้ำระบบกรอง คุมอุณหภูมิไม่ให้แกว่ง เสริมวิตามินซีในน้ำ ใส่เกลือเพื่อปรับสภาพของปลา
2.งดรบกวนปลาในช่วงแรก เมื่อปลาชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ดีขึ้นก็จะเริ่มมีความเครียดน้อยลง เริ่มกลับมาอยากอาหาร
3.ช่วงแรกให้อาหารคราวละน้อย แต่ถี่ เสริมด้วยวิตามิน เพื่อให้ปลาปรับสภาพตัวเอง ปรับระบบการย่อยของอวัยวะภายใน
4.เมื่อปลากินอาหารได้มากขึ้นจึงให้อาหารปริมาณมากขึ้น สังเกตดูความต้องการอาหารของปลาจนอิ่ม แต่ไม่ให้อาหารจนปลาอิ่ม ให้เพียงครึ่งหนึ่งที่ปลาต้องการเท่านั้น
5.เมื่อปลาสมบูรณ์แล้วจึงเลี้ยงตามปกติและเปลี่ยนสลับอาหารบ้างเพื่อให้ปลาได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

อ่าน 9275 ครั้ง