scoops

ตู้ปลา ปั๊มน้ำ อุปกรณ์การเลี้ยง

ฝรั่งเค้าเลือกขนาด UV กันยังไง

การเลือกขนาดยูวีจะต้องเลือกให้เหมาะกับอัตราไหลของน้ำที่ไหลผ่าน กับสิ่งที่เราจะควบคุม

โดยมีแนวทางการเลือกสำหรับ UV 1 วัตต์ ดังนี้

1. ควบคุมตะไคร่ (น้ำเขียว) เลือกอัตราการไหล 40 - 50 gph หรือ 151 - 189 L/hr

2. ควบคุมแบคทีเรีย (เป็นสิ่งเหมาะสมกับตู้ปลา ต้นเหตุของโรคทั้งหลาย) เลือกอัตราการไหล 20 - 30 gph หรือ 75 - 113 L/hr

3. ควบคุมปรสิต เลือกอัตราการไหล 5 - 10 gph หรือ 18 - 38 L/hr

อัตราการไหลที่แนะนำ คือ ให้มีการ Turn over ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของปริมาตรน้ำตู้ปลา

โดยค่าข้างต้น เป็นการประมาณของการใช้ UV ตลอด 1 ปี ซึ่งหลอดยูวีปกติจะเสื่อมลงเกือบครึ่งเมื่อใช้งานมา 1 ปี

ฝรั่งมีแหล่งซื้อขายหลอดตาม Internet สะดวกจริงๆ เช่น

http://www.bulbman.com/index.php?main_page=index&cPath=12606_12608

บ้านเราก็คงต้องเป็นแถวเวิ้งนครเกษมครับ พูดถึงหลอดยูวี เพราะหวัด2009 ทำให้ Demand ของหลอดมาก ราคาก็เลยขึ้นตาม

มาดูซักตัวอย่างจะได้มีเป็นแนวทาง

ตู้ 48 x 24 x 24 มีน้ำในตู้ คำนวนด้วยเครื่องคำนวนของเวป ได้ประมาณ 442 ลิตร

เลือกใช้ปั๊ม 800 L/hr ยังไงก็ได้อัตราการไหลมากว่า 1.5 เท่าแน่นอน

เอามาควบคุม แบคทีเรีย คิดค่าต่ำสุดของ UV จะเท่ากับ 800/113 = 7 วัตต์

ดังนั้นให้เราเลือก UV มีขนาดตั้งแต่ 7 วัตต์ขึ้นไปครับ

หวังว่าคงเป็นแนวทางในการเลือกขนาด UV ให้เหมาะสมกับตู้ของท่านสมาชิกนะครับ

ตอนนี้กำลังคิดว่า จะทำ น้ำยาตรวจคลอรีนเอง อยู่ครับ ขาดแต่สารตั้งต้นเท่านั้น

ดูกระทู้ทำ UV ด้วยตนเองได้ที่ http://www.arohouse.com/article/?action=view&catID=0000126&pid=0000462

ท่านสามารถติ-ชมได้ในกระทู้นี้ครับ http://www.arohouse.com/wbs/index.php?action=view&id=000001265

อ่าน 15983 ครั้ง