scoops

เยี่ยมบ้าน ฟาร์มปลาสวยงาม

Suwish Arowana Farm

Suwish Arowana Farm

หลายท่านที่ติดตามข่าวสาร นิตยสารวงการปลาสวยงามบ้านเรา โดยเฉพาะปลามังกร หรือปลาอโรวาน่านั้น คงรู้จัก Suwish Arowana Farm กันแล้วนะครับ เพราะนับได้ว่าเป็นฟาร์มอโรวาน่าของไทยที่เพาะพันธ์ปลาอโรวาน่าในบ่อคอนกรีตได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยครับ

สมัยก่อน หลายท่านที่สนใจในการเพาะพันธ์ปลาอโรวาน่าคงต้องคิดหนักครับเพราะไหนจะเรื่องของต้นทุนของปลา สถานที่เลี้ยง ความปลอดภัย การบริการจัดการน้ำ ฯลฯ อีกทั้งต้องอาศัยธรรมชาติในการดูแล การจับคู่ การวางไข่ ฯลฯองค์ความรู้เหล่านี้ เราคนไทยได้รับรู้ข่าวสารน้อยมากครับ

อีกทั้งประเทศผู้ส่งออกปลาอโรวาน่าฟาร์มใหญ่นั้น ก็มักที่จะสงวนความรู้นี้ไว้ไม่เผยแพร่ต่อครับ ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ รัฐบาลของเขาต่างก็ส่งเสริมฟาร์มในประเทศอย่างเต็มที่ครับ เพราะเขาถือว่าปลาอโรวาน่าเป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าประเทศของเขาอย่างมากมาย ในบางฟาร์มนั้น พิธีเปิดฟาร์มของเขามีระดับผู้นำหรือรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานทีเดียวเลยครับ

พี่สุวิช เจ้าของฟาร์ม เล่าให้พวกเราฟังถึงความตั้งใจของตัวเองว่า การเลี้ยงปลาอโรวาน่านั้นนอกจากที่เลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งอาศัยธรรมชาติในการดูแลเกือบจะ 100 เปอร์เซนต์แล้ว การเลี้ยงในบ่อคอนกรีตนั้น เป็นการท้าทายความสามารถในการเลียนแบบธรรมชาติ ในการขยายพันธ์ ซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมตัวแปรต่างๆได้ง่าย แต่ก็ยากที่ทำให้เหมือนกับธรรมชาติได้ทั้งหมด

แล้วบ่อดินกับบ่อคอนกรีต บ่อแบบไหนที่ที่ให้ผลผลิตหรือจำนวนลูกปลามากกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ส่วนใหญ่แล้วบ่อดินมักจะประสบความสำเร็จสูงมากกว่าครับ ต้องเรียนว่าในปัจจุบันแม้ว่าการเลี้ยงในบ่อคอนกรีตจะให้ผลผลิตน้อยกว่าการเลี้ยงในแบบธรรมชาติไม่ได้ แต่พี่สุวิชก็ไม่ได้ย่อท้อครับ มีการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อัตตราการรอดของลูกปลาที่เกิดใหม่มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

การเลี้ยงในบ่อคอนกรีตของพี่สุวิชมีเทคนิคมากมายครับ ไม่ใช่ว่าสร้างบ่อคลอกรีตแล้วจะสามารถลงปลาเลี้ยงได้เลย ต้องผ่านการขึ้นตอนการปรับปรุงหลายประการครับ เช่นระดับน้ำที่ใช้เลี้ยง วัสดุกรองที่เหมาะสม แสงแดดที่ส่องอย่างทั่วถึง ค่าน้ำที่ใช้เลียง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเตรียมการวางแผนมาอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญต่อการเลี้ยงทั้งนั้น

เมื่อปัจจัยในการเลี้ยงทุกอย่างเหมาะสม ปลาตัวผู้และตัวเมียก็มีการจับคู่กันในบ่อ เมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ ปลาจะจับคู่กัน สักระยะหนึ่งจนกว่าปลาตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมา จากนั้นปลาตัวผู้จะว่ายเข้าไปฉีดน้ำเชื้อบนไข่ และอมไข่ไว้ในปาก จนไข่ฟักเป็นตัว เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะลูกปลาก็จะเริ่มว่ายออกจากปากพ่อปลา

แต่ในปัจจุบันในฟาร์มใหญ่ก็มักจะนำลูกปลาออกมีบริบาลเองครับ โดยการจับง้างปากปลาตัวผู้ที่อมไข่มาสักระยะหนึ่งแล้ว แล้วนำมาเลี้ยงในอุปกรณ์อนุบาลปลาครับ วิธีนี้เชื่อว่าจะสามารถรักษาลูกปลาได้มากกว่า ที่จะให้พ่อปลาดูแลลูกเองครับ

ในธรรมชาติแม่น้ำหรือบ่อเลี้ยง เปอร์เซนต์การฟักเป็นตัวของไข่มีจำนวนมากกว่าการเลี้ยงในบ่อคอนกรีตมากครับ แต่ยังไม่มีรายงานผลผลิตที่แน่นอนถึงอัตราส่วนการเพาะเลี้ยงในบ่อธรรมชาติของประเทศไทยครับ สำหรับในบ่อคอนกรีตของพี่สุวิชนั้น ในปีที่ผ่านมานั้นได้ไข่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200 ฟองสามารถฟักเป็นตัวได้ในจำนวนหนึ่ง และมีการแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุวิช Suwish Arowana Farm เป็นอย่างยิ่งครับที่ กรุณาอนุญาตให้ผมและเพื่อนๆ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มถึง 3 ครั้ง พร้อมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาอโรวาน่าอย่างไม่มีปิดบัง จนทำให้ทุกคนได้รับความรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติการเพาะพันธ์ปลาอโรวาน่า ขอให้พี่สุวิชประสบความสำเร็จมากยิ่งๆขึ้นไปครับ

อ่าน 21018 ครั้ง