Discussion Forum

000003890

ฟังกัส ฟังกัส ฟังกัส ฟังกัส ยาวิเศษ หรือ !!! ????

180.183.162.195
score 7399

 • ฟังกัส >>> ยาต้องห้ามสำหรับสัตว์น้ำ
 • ยาฟังกัส คือมาลาไคท์กรีน ซึ่งมีอันตรายต่ออโรวาน่า และสัตว์น้ำทุกชนิด

 • ตอนนี้เรารู้แล้วว่า "ฟังกัส" คืออะไร  ต่อไปมาดูผลระยะยาวของมันครับ

  =========================

 • มาลาไคท์ กรีน (Malachite Green; MG)

 •  

  ลักษณะทั่วไป
  เป็นผงสีเขียว ละลายน้ำได้ดี เมื่อละลายน้ำแล้วจะได้สารละลายสีเขียวอมฟ้า มีสูตรทางเคมี C23H25N2 มาลาไคท์ กรีน ที่ใช้กันปัจจุบันมีอยู่ 2 รูป คือ รูปของมาลาไคท์ กรีน ออกซาเลต (Malachite Green oxalate) และรูปของมาลาไคท์ กรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Malachite Green hydrochloride)

  ชื่อทางการค้าอื่น ๆ ของมาลาไคท์ กรีน
  มาลาไคท์ กรีน ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น วิคทอเรีย กรีน (Victoria Green), แอนิลีน กรีน (Aniline Green), เบนซัลดีไฮด์ กรีน (Benzaldehyde Green), ไชน่า กรีน (China Green), ไดมอนด์ กรีน (Diamond Green), บริลเลี่ยน กรีน (Brilliant Green)

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. มาลาไคท์ กรีนเป็นสีสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับย้อมวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ฝ้าย และกระดาษ
  2. มาลาไคท์ กรีนจะถูกดูดซึมและมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นลูโคมาลาไคท์ กรีน (Leucomalachite ; LMG) ในเนื้อเยื่อของสัตว์น้ำ และจะตกค้างเป็นระยะเวลานาน

  ความเป็นพิษของมาลาไคท์ กรีน

  1. เหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ ตับในสัตว์ทดลอง ในขณะที่ลูโคมาลาไคท์ กรีนสามารถก่อให้เกิดมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ และตับในสัตว์ทดลอง
  2. เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในการก่อให้เกิดเนื้องอกในสัตว์ทดลอง
  3. ทำให้เกิดความผิดปกติทางพัธุกรรม โดยการเพิ่มความยาวของสาย DNA
  4. ทำให้การพัฒนาของตัวอ่อน หลังฟักออกจากไข่มีความผิดปกติไปจากเดิมถึง 3-5 เท่า
  5. เป็นพิษโดยตรงต่อระบบหายใจของสัตว์น้ำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง ชีวเคมีของเลือดทำให้ระดับของแคลเซียมและโปรตีนในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว
  6. เป็นพิษอย่างรุนแรงต่อสาหร่าย พืชน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำจืดและในทะเล


  การตกค้าง
  มาลาไคท์ กรีนที่ละลายในน้ำจะถูกดูดซึมเข้าสู่ตัวปลาได้อย่างรวดเร็วและสะสมอยู่ใน เนื้อเยื่อของปลา และเปลี่ยนรูปไปเป็นลูโคมาลาไคท์ กรีน ที่ไม่มีสี อัตราการดูดซึมขึ้นอยู่กับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ มาลาไคท์ กรีน และลูโคมาลาไคท์ กรีน จะตรวจพบมากที่บริเวณไขมันในช่องท้อง และจะตรวจพบน้อยในน้ำเลือด เนื่องจากมาลาไคท์ กรีน และลูโคมาลาไคท์ กรีนสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกเนื้อเยื่อของปลา ทำให้เกิดการสะสมและติดแน่นในเนื้อเยื่อต่าง ๆ และถูกกำจัดออกจากเนื้อเยื่อได้ช้า

  มาลาไคท์ กรีนในประเทศต่างๆ

  1. ปี 2533 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (USFDA) ได้ประกาศห้ามใช้มาลาไคท์ กรีนในการรักษาโรคสัตว์น้ำ
  2. มาลาไคท์ กรีน และ ลูโคมาลาไคท์ กรีนไม่อนุญาตให้มีการตกค้างในสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานตรวจสอบและกักกันของประเทศออสเตรเลีย (AQIS) ได้เริ่มสุ่มตรวจหามาลาไคท์ กรีน และ ลูโคมาลาไคท์ กรีนในสัตว์น้ำนำเข้าเพื่อการบริโภคตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2548
  3. ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ไม่อนุญาตให้ใช้มาลาไคท์ กรีนในการรักษาโรคสัตว์น้ำ (ตามกฎข้อบังคับ Council Regulation 2377/90)
  4. ในประเทศฮ่องกง มาลาไคท์ กรีนถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารที่ก่ออันตรายและห้ามพบในอาหารทุกชนิดที่ขายภายในประเทศ
  5. ในประเทศเกาหลีประกาศห้ามใช้มาลาไคท์ กรีนในสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง และกำหนดมาตรการตรวจสอบเข้มงวดในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้า


  ที่มา :

  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร

  http://www.fisheries.go.th/rgm-samutsa/content_list.asp?Cat_ID=7&subcat_id=22&content_id=41


  ถึงตอนนี้ คงเลิกใช้กันได้แล้วน๊ะครับ  ยาที่มีขายกันตามท้องตลาดและไม่ได้มีฉลากส่วนประกอบติดอยู่ที่ข้างขวด  เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่มีส่วนผสมของ "มาลาไคท์ กรีน"

  ระยะสั้น อาจจะรักษาหายได้  แต่สิ่งที่จะตามมามัน "สั่งสม" อยู่ในตัวปลา วันดีคืนดี ปลาอาจจะไปโดยไร้สาเหตุก็ได้ครับ

  เพื่อความแน่ใจ หยุดใช้ยา หรือ สารเคมี ใดๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีฉลากรายละเอียด และก่อนใช้ควรทราบถึงผลข้างเคียงและกระทบที่จะตามมาในอนาคต

  ปลาหางนกยูง หรือ อโรวานา ก็มีค่า 1 ชีวิตเท่ากันครับ
  Report Delete

  Opinion 1

  180.183.240.67
  score 471

  ขอบคุณครับ

  Report Delete

  Opinion 2

  58.8.215.150
  score 3197

  Report Delete

  Opinion 3

  180.183.140.165
  score 3643

  Report Delete

  Opinion 4

  125.26.148.7
  score 13613

  ขอบคุณครับ สมัยก่อน ฟังกัสเป็นเหมือนยาเทวดาเลยทีเดียวนะครับ อะไรๆ ก็ฟังกัส แต่พอมาได้ทราบผลข้างเคียงภายหลัง ก็พากันหนาวๆ ร้อนๆ กันท่วนหน้าเหมือนกัน 555+

  Report Delete

  Opinion 5

  101.109.223.23
  score 291

  ขอบคุณครับ

  Report Delete

  Opinion 6

  101.51.76.60
  score 3161

  Report Delete