scoops

สายพันธุ์

ปลาอโรวาน่า สายพันธุ์เอเชีย

Scleropages formosus; Asian arowana, Asian bonytongue (English); Pez lenguiheuso malayo (Espanol); Scleropage d'Asie (Francais)


ปลาอโรวาน่า, ปลาตะพัด หรือ ปลามังกรที่ชาวจีนนิยมเรียกชื่อนั้น ได้ถูกบรรจุในบัญชีของสัตว์ใกล้สูญพันธ์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ Convention in Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES) ในปี พ.ศ.2518 เป็นปลาน้ำจืด ขนาดประมาณ 80-120 เซนติเมตร ในธรรมชาตินั้นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนี้มักอยู่ในแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ในบริเวณแอ่งน้ำตื้น ตามทะเลสาบทั่วไป ในอดีตพบได้มากทางเอเชียใต้ เช่นประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ภาคใต้ของไทย และ ประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะ Kalimantan, Sumatra, Borneo ฯลฯ

แผนที่ถิ่นอาศัยของปลาอโรวาน่า

ข้อมูลจาก http://www.arowana.co.uk/

ปลาอโรวาน่ามีเกล็ดขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่น ในธรรมชาติจะเห็นได้ว่าปลาอโรวาน่าสายพันธ์เอเชียมีหลากสีเช่น สีแดง สีเขียว สีทอง ขึ้นอยู่แหล่งที่อยู่สภาพแวดล้อมที่อาศัย ลักษณะทางกายภาพ ปลาอโรวาน่าสายพันธ์เอเชียมีลำตัวแบนยาว มีปากกว้าง มีหนวด 1 คู่บริเวณปลายปากด้านล่าง มีลิ้นอยู่ภายใน บริเวณริมฝีปากปลาด้านในมีฟันแหลมเล็กเรียงอยู่เป็นจำนวนมาก ดวงตามีขนาดใหญ่

ครีบอกมีลักษณะยาวกว่าครีบส่วนอื่นๆ ครีบอกก้านครีบยาวแข็งแรง ครีบล่าง 1 คู่มีขนาดเล็ก มีครีบบนค่อนทางด้านหลัง(ชายน้ำบน)ยาวตลอด จำนวนประมาณ 20-22 ก้าน ครีบล่างค่อนไปทางด้านหลัง (ชายน้ำล่าง) ยาวตลอดจำนวน 25-27 ก้าน ครีบหางมีขนาดเล็กแยกออกจากครีบบนและล่างมีลักษณะกลมมน หรือปลายแหลม

กลางลำตัวมีจุดเรียงตามยาวขนานกับตัวปลาบริเวณเกล็ดแถวที่ 3 จากล่างยาวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงบริเวณหลังเรียกว่า (Lateral line scales) มีลักษณะนั้นเป็นรู (pore) หน้าที่เพื่อรับสัมผัสกับภายนอก โดยรับความรู้สึกของการสั่นสะเทือนของน้ำผ่านมากระทบกับ Sensory cells ซึ่งอยู่ในเส้นข้างลำตัว รวมถึงการรับรู้อุณหภูมิร้อนหรือเย็นได้

อุปนิสัยปลาอโรวาน่าเป็นปลากินเนื้อ มักอาศัยและล่าเหยื่อบริเวณผิวน้ำ อาหารที่ชอบได้แก่ แมลงขนาดเล็ก กบ และสัตว์น้ำขนาดเล็กต่างๆ ปลาอโรวาน่าในธรรมชาติมีนิสัยดุร้าย หวงถิ่น มักหากินเดี่ยวแต่จะอยู่เป็นคู่เมื่อถึงฤดูวางไข่หรือเลี้ยงดูลูก

การสืบพันธ์ปลาชนิดนี้ออกลูกเป็นไข่สีแดงส้ม ขนาดใหญ่กว่าไข่ปลาชนิดอื่น ออกไข่คราวละ 25-40 ฟอง (ขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธ์)โดยทั่วไปมีขนาดระหว่าง 1-2 เซนติเมตร โดยฤดูวางไข่ปลาเพศเมียจะออกไข่จากนั้นปลาเพศผู้จะเข้าผสมพันธ์โดยฉีดน้ำเชื้อไปยังไข่ และอมไข่ไว้ในปาก จนกว่าลูกปลาจะฟักเป็นตัว เริ่มออกหากินเองได้ ก็จะว่ายออกจากปากพ่อปลาไป

เนื่องจากเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธ์อยู่ในบัญชีของ (CITES) การนำมาเลี้ยงหรือจำหน่ายได้เฉพาะที่เป็นรุ่นหลาน F2 ขึ้นไปอย่างถูกกฎหมาย (F0 ได้แก่ปลาที่จับมาจากธรรมชาติ, F1 ได้แก่ลูกปลาที่ได้มาจากการเพาะพันธ์ปลา F0, F2 ได้แก่ลูกปลาที่ได้มาจากการเพาะพันธ์ F1 นั่นเอง)

ขอขอบคุณ

http://en.wikipedia.org/

http://www.cites.org/

http://www.fishbase.org/

http://www.arofanatics.com/

http://www.indodragon.com/

http://arowanaclub.com/

http://www.arowana.co.uk/

http://www.arowana.pantown.com/

http://www.pantip.com/cafe/jatujak/

http://www.arocafe.com/

Suwit Arowanahouse farm

ปิติ๙๙

Peemela

Aropharma

อ่าน 9783 ครั้ง