scoops

สายพันธุ์

ปลาอโรวาน่า ทองอินโด

สายพันธ์สีทอง ปลาอโรวาน่าทองอินโด

ชื่อทางวิทยาศาตร์Scleropages aureus Pouyaud, Sudarto and Teugels, 2003
ชื่อทางการค้าGold arowana, red-tailed golden arowana (RTG)


เป็นปลามังกรสายพันธ์ยอดนิยมอีกหนึ่งชนิด สมัยก่อนเกล็ดมีสีทองตั้งแต่บริเวณท้องจนถึงเกล็ดแถวที่ 4 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธ์โดยนำสายพันธ์ทองมาเลย์มาผสมด้วยทำให้ปัจจุบันการเปิดของเกล็ดปลามังกรทองอินโดเปิดสูงมากขึ้น จนบางตัวเกล็ดเปิดจนถึงแถวที่ 6 ส่วนใหญ่แล้ว บริเวณเกล็ดละเอียดจะไม่ค่อยเปิดให้เห็นสีทองเท่าใดนัก

ลักษณะของเกล็ดมีสีทองเข้ม เกล็ดมีความแวววาว เหมือนดั่งทองเหลืองขัดเงา เกล็ดปลาบางตัวมีลักษณะขอบบาง หรือ ขอบหนา หรือ สีทองทั้งเกล็ด ครีบมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับปลามังกรทองมาเลย์

อ่าน 25484 ครั้ง