scoops

สายพันธุ์

ปลาอโรวาน่า แดงเกรดB (เรดบี)

สายพันธ์ปลาแดง ปลาอโรวาน่า แดงเกรดB (RED B)

ปลาแดง RED, หรือ GRADE B, BENJA RED


ปลามังกรอีกสายพันธ์หนึ่งซึ่งทางกายภาพนั้นเหมือนกับปลาแดง Super red ทุกอย่างยกเว้นเรื่องสีของเกล็ด ครีบ ใบหางและนอกจากนี้ Red B ยังแยกออกอีกหลายชนิดครับ โดยแบ่งตามลักษณะสำคัญคือสีของหางครับ ปลามังกรชนิดนี้ไล่ตั้งแต่หางสีเหลืองจนถึงสีส้มแต่ไม่ถึงสีแดง

ในปลาเล็กนั้นการแยกสายพันธ์กับปลาแดง ปลาแดง Red Bและทองอินโดทำได้ยากต้องอาศัยประสบการณ์สังเกตความแตกต่างครับจึงจะสามารถดูออกได้ หรือ ต้องดูใบรับรองสายพันธ์ หรือใบเซอร์

อ่าน 33117 ครั้ง